Жилищни сгради

МИЛЕНИУМ 9


Сграда  Обект # Етаж Спалня Обща площ м2 Цена
МИЛЕНИУМ 9  ГАРАЖ №1 ПАРТЕР 26.26
МИЛЕНИУМ 9  ГАЛАЖ №2 ПАРТЕР 23.95
МИЛЕНИУМ 9  ГАРАЖ №3 ПАРТЕР 23.92
МИЛЕНИУМ 9  ГАРАЖ №4 ПАРТЕР 28.10
МИЛЕНИУМ 9  ГАРАЖ №5 ПАРТЕР 28.09
МИЛЕНИУМ 9  ГАРАЖ №6 ПАРТЕР 23.94
МИЛЕНИУМ 9  МАГАЗИН №1 ПАРТЕР 36.10
МИЛЕНИУМ 9  МАГАЗИН №2 ПАРТЕР 32.48
МИЛЕНИУМ 9  МАГАЗИН №3 ПАРТЕР 32.25
МИЛЕНИУМ 9  МАГАЗИН №4 ПАРТЕР 36.84
МИЛЕНИУМ 9  МАГАЗИН №5 ПАРТЕР 36.87
МИЛЕНИУМ 9  МАГАЗИН №6 ПАРТЕР 32.25
МИЛЕНИУМ 9  МАГАЗИН №7 ПАРТЕР 26.63
МИЛЕНИУМ 9  МАГАЗИН №8 ПАРТЕР 63.20
МИЛЕНИУМ 9  МАГАЗИН №9 ПАРТЕР 43.44
МИЛЕНИУМ 9  МАГАЗИН №10 ПАРТЕР 38.64
МИЛЕНИУМ 9  МАГАЗИН №11 ПАРТЕР 38.01
МИЛЕНИУМ 9  МАГАЗИН №12 ПАРТЕР 42.99
МИЛЕНИУМ 9  ОФИС ПАРТЕР 32.50
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №1 ПЪРВИ ЕТАЖ 60.02
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №2 ПЪРВИ ЕТАЖ 59.91
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №3 ПЪРВИ ЕТАЖ 62.99
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №4 ПЪРВИ ЕТАЖ 61.34
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №5 ПЪРВИ ЕТАЖ 62.77
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №6 ПЪРВИ ЕТАЖ 62.77
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №7 ПЪРВИ ЕТАЖ 62.77
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №8 ПЪРВИ ЕТАЖ 58.98
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №9 ПЪРВИ ЕТАЖ 58.77
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №10 ПЪРВИ ЕТАЖ 62.10
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №11 ПЪРВИ ЕТАЖ 39.70
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №12 ПЪРВИ ЕТАЖ 61.28
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №13 ВТОРИ ЕТАЖ 60.28
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №14 ВТОРИ ЕТАЖ 60.17
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №15 ВТОРИ ЕТАЖ 63.26
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №16 ВТОРИ ЕТАЖ 61.46
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №17 ВТОРИ ЕТАЖ 62.89
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №18 ВТОРИ ЕТАЖ 62.89
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №19 ВТОРИ ЕТАЖ 62.89
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №20 ВТОРИ ЕТАЖ 59.09
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №21 ВТОРИ ЕТАЖ 58.89
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №22 ВТОРИ ЕТАЖ 62.23
МИЛЕНИУМ 9  СТУДИО №23 ВТОРИ ЕТАЖ 39.78
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №24 ВТОРИ ЕТАЖ 61.41
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №25 ТРЕТИ ЕТАЖ 60.28
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №26 ТРЕТИ ЕТАЖ 60.17
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №27 ТРЕТИ ЕТАЖ 63.26
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №28 ТРЕТИ ЕТАЖ 61.46
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №29 ТРЕТИ ЕТАЖ 62.89
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №30 ТРЕТИ ЕТАЖ 62.89
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №31 ТРЕТИ ЕТАЖ 62.89
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №32 ТРЕТИ ЕТАЖ 59.09
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №33 ТРЕТИ ЕТАЖ 58.89
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №34 ТРЕТИ ЕТАЖ 59.75
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №35 ТРЕТИ ЕТАЖ 39.90
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №36 ТРЕТИ ЕТАЖ 60.35
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №37 ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ 57.64
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №38 ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ 60.17
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №39 ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ 61.04
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №40 ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ 61.46
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №41 ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ 62.89
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №42 ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ 62.89
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №43 ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ 62.89
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №44 ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ 59.09
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №45 ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ 62.30
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №46 ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ 80.51
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №47 ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ 60.65
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №48 ПЕТИ ЕТАЖ 76.19
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №49 ПЕТИ ЕТАЖ 76.89
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №50 ПЕТИ ЕТАЖ 88.92
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №51 ПЕТИ ЕТАЖ 90.31
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №52 ПЕТИ ЕТАЖ 58.90
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №53 ПЕТИ ЕТАЖ 110.95
МИЛЕНИУМ 9  АПАРТАМЕНТ №54 ПЕТИ ЕТАЖ 119.54

Схеми на етажите на сграда МИЛЕНИУМ 9: